Flow is het eerste van de vijf ritmes en vormt de basis van alle ritmes, het brengt ons in contact met de aarde, met onze voeten en de stroming in ons lichaam.

Deze dans golft in zachte, ronde bewegingen, ontspannen van het ene in het volgende en brengt stroming in je lijf. Stromende bewegingen zijn zonder begin en einde; je voeten tasten de grond af, dansend in cirkels, de sensitiviteit van ons lichaam in beweging brengend en daarmee onze vrouwelijk energie van ontvangen en ons openstellen.

Dit ritme verbindt ons met de stroom van onze individuele energie, met ons ‘zijn’ en geeft ons grond, een solide basis.