CAROLINE VAN DE VEN - ACCREDITED 5RHYTHMS TEACHER - SOULREBEL | 5RITMES

put your mind in your feet and
your body in the beat

Words by Gabrielle Roth
5ritmes

5Ritmes dansen is een eenvoudige, intensief dynamische, zelfhelende bewegingsmeditatie, in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld en in kaart gebracht door Gabrielle Roth. 5Ritmes dansen is een oefening om dieper jezelf te leren kennen en vanuit je authentieke zelf te leven.

Dansen is zonder woorden, vanuit ons lichaam; het belangrijkste kompas dat we hebben. 5Ritmes dansend ontwikkelen we ‘body wisdom’ door vanuit volle aandacht en diepe adem te bewegen, ons hoofd te legen, lijfelijk wakker te worden en present te zijn.

De basis van de 5Ritmes wordt een ‘wave’ genoemd; in een golfbeweging dansen we door de vijf ritmes in de volgorde flow(stroming)-staccato-chaos-lyrisch-verstilling. Muziek begeleidt en ondersteunt onze dans. We bewegen door verschillende lagen van ons lichaam:  ons fysieke lijf, ons emotionele lijf, ons reflecterende lijf, onze ziel en onze spirit. Elk ritme biedt een reis aan ontdekkingen en mogelijkheden van energie, stemming, kleur, emotie, etc.

Het bewegend verkennen en onderzoeken groeit uit tot de dans, die alleen jij kunt dansen; waarbij lijf en leden losser worden, gevoel stroomt, obstakels oplossen en er ruimte komt voor onze oorspronkelijke levensenergie en unieke creativiteit in verbinding met jezelf, de ander en de wereld om je heen.

5ritmes

Lees meer

5Ritmes overstijgt dans; de beweging is het medicijn, de meditatie en de metafoor. Samen schillen we, pellen we, leggen we maskers af, dansen we tot de belangrijkheid van ons ‘ik’ verdwijnt … We verbinden ons, scherpen ons instinct en intuïtie, leren van onze agressiviteit, kwetsbaarheid, emoties en angsten, onze stille gronden, onze hoogte- en dieptepunten en leren deze creatief te uiten in bewegingen en dans. We verbinden ons met alles wat leeft.

 


 

5Ritmes dansen is

– een oefening en oefening baart kunst!
– in beweging: uit je hoofd, in je lijf, zonder passen of structuur. Het is je eigen unieke dans van dat moment.
– een taal zonder woorden, een taal die we allemaal verstaan; een taal die ons verbindt met onszelf en met elkaar.
– is voor iedereen: man of vrouw, jong of oud, lenig of stijf, gezond of geblesseerd, vrolijk, verdrietig of boos… iedereen is welkom met wat er is.
– dansend op zoek naar je kracht, je levenslust en je unieke creativiteit

 


 

5Ritmes dansen geeft ruimte, ontspanning, plezier en nieuwe energie. Het houd je jong van hart en fit van lijf en leden.

De 5Ritmes laten stromen wat neigt tot vastzitten. 5Ritmes dansen verdiept, verheldert, verlucht, verrijkt, verlevendigt, verblijdt en verrukt.

Door regelmatig 5 Ritmes te dansen vergroot je je zelfvertrouwen en stap je gemakkelijker de wereld in.

Caroline van de Ven

SoulRebel

Flow | 5Ritmes

Flow is het eerste van de vijf ritmes en vormt de basis van alle ritmes, het brengt ons in contact met de aarde, met onze voeten en de stroming in ons lichaam.

Deze dans golft in zachte, ronde bewegingen, ontspannen van het ene in het volgende en brengt stroming in je lijf. Stromende bewegingen zijn zonder begin en einde; je voeten tasten de grond af, dansend in cirkels, de sensitiviteit van ons lichaam in beweging brengend en daarmee onze vrouwelijk energie van ontvangen en ons openstellen.

Dit ritme verbindt ons met de stroom van onze individuele energie, met ons ‘zijn’ en geeft ons grond, een solide basis.

 

Staccato | 5Ritmes

Het daaropvolgende tweede ritme is staccato – beschermer en uitdrager van flow en het ritme van onze harteklop.

Staccato is helder expressief, kent bewegingen vanuit de heupen met een duidelijk begin en eind, met hoeken, lijnen, starts en stops, grenzen en focus.
Dit vurige ritme brengt ons in contact met onze expressie van levensenergie, leert ons over ons hart, over hoe wij connectie maken en waarmee vanuit wat ons hart voelt.

Staccato brengt onze acties tot leven, leert ons communiceren, beweegt van binnen naar buiten, gericht, duidelijk, niet teveel, niet te weinig, precies goed.

Staccato beweegt onze masculine energie, onze passie, onze manifestatie, we geven vorm aan ons leven in relatie tot de ander.

Chaos | 5Ritmes

In chaos geven we ons lichaam vrij en leren we onze vorm op te geven– we bewegen sneller dan dat we kunnen denken; we geven iets op van onze 24/7 controlebehoefte, we worden bewogen en legen ons hoofd.

Chaos schudt ons door elkaar in de beat en breekt ons vrij van al onze illusies, geeft ons de kans patronen te doorbreken en af te schudden wat ons niet meer dient. Het is een reis van ‘ik kan niet’ naar ‘ik wil’, een reis van overgave en loslaten van controle; een reis in het onbekende.

Chaos bevrijdt ons van alle denkbeelden over wie we zijn en brengt ons midden in de kern van ons authentieke, intuïtieve en creatieve zijn.

Lyrisch | 5Ritmes

Het lyrische ritme is de fysieke, energieke, emotionele en spirituele dans van wedergeboorte, de dans van onze ziel; ruimte voor onze onbegrensde mogelijkheden.

Lyrisch tilt ons op en neemt ons mee, beweegt moeiteloos, expansief, uitreikend en verbindend. Lyrische dans helpt ons het nieuwe in onszelf te bewegen en eigen te maken, onze eigen unieke kleur te ontdekken.

Armen zijn heerlijke hulpmiddelen; ze spreiden zich, geven lucht aan longen, laten onze borstkas openen en onze  blik verruimen; er is ruimte voor lucht, nieuwsgierigheid, speelsheid, bewegen wat er is; een dans vanuit overvloed, gunnen en verbeeldingskracht. In het lyrische ritme ontdekken we ons eigen unieke, authentieke zijn.

Verstilling | 5Ritmes

Er is een verschil tussen jezelf stil zetten en stiller worden; niets meer doen en verstilling zijn twee totaal verschillende dingen.  Verstilling beweegt, is een beweeglijke dans, zowel binnen ons als rondom ons.

Onze dans door de ritmes heen is de dans op weg naar verstilling; het ritme waarin alles samenkomt. Het hele lijf vol adem, geademd worden, aanwezig zijn in het moment, adem zijn. Verstilling is een dans van adem en aandacht, slow-motion dans met adem- bewegingspauzes, verbinding van verleden, heden en toekomst.

Onze verstilde dans resoneert met onze diepste kern van zijn, onze essentie, onze unieke waarheid en is onzedans van heling.

Testimonials